Slider

קרן אור רגב

ביולי 2016 השתתפתי בקורס עקרונות לעבודה אחראית באזורי אסון של SID ישראל.

הקורס מהווה טעימה ראשונית לתחום מורכב, מפותח ומתפתח בעולם, ההולך לכיוון התמחויות והתמקצעות. ראשית, קיבלנו רקע של מסגרת העבודה, השחקנים הראשיים, דרכי העבודה הבסיסיים כיום על מנת להבין את קונטקסט העבודה, אותו שוכחים לעיתים קרובות כאשר עובדים באירוע אסוני.
שנית, התנסינו בשילוב התיאוריות בתיאורי מקרה, אשר סייעו לנו לארגן את המידע לתוכנית עבודה רב שלבית הלוקחת בחשבון היבטים רבים (החל מבטיחות עובד הסיוע וכלה בפיתוח רב קיימא לאורך זמן).
שלישית, עסקנו בדילמות העולות בשטח ואף לפני היציאה לשטח, ביניהן דילמות אתיות, תרבותיות, סוציאליות.
קיבלנו טעימה חשובה בנוגע לדרכי הערכה לקראת יציאה למשימה (תחום הדורש קורס בפני עצמו) ולתכנון נכון.
כל אלה על רקע משבר הפליטים הנוכחי באירופה, תוך הדגמות של אנשי מקצוע ואנשים בעלי ניסיון בקורס עצמו מאיזורי משבר שונים בעולם.

אף על פי שיצאתי כבר למספר משימות בעולם, הקורס יכול להועיל בסיווג מידע, בתחילתו של תכנון, ובהחלפת רשמים וידע בין משתתפי הקורס (בעלי ידע רב בעצמם) ובין המנחים.

 

Image
© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.

menu