סיד ישראל
Pears
Slider

MASHAV - Israel's Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs

Image

מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל, משרד חוץמדינת ישראל, עוד בהיותה בחיתוליה, בהיותה בת עשר בלבד, הקימה  גוף סיוע רשמי.  בסוף 1957 נולד מש"ב – המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי  (שלימים שינה שמו : הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינלאומי) הינו אגף במשרד החוץ, שייעודו מימוש תוכניות הפיתוח של המדינות המתפתחות ברחבי תבל. המשמעות  בפועל הינה הרתמות למאמץ המדינות המתפתחות למגור העוני והרעב, הבטחת מזון, מתן חינוך לכל, בריאות והפחתת תמותת תינוקות ועוד.   ביקורה ההיסטורי באפריקה ב-1958 של שרת החוץ דאז, גולדה מאיר, העניק לו תנופה משמעותית.    מאז ימיה הראשונים של המדינה ביקשו מנהיגים ואורחים ממדינות שזה עתה קמו ללמוד מניסיונה הטרי והמוצלח של המדינה הצעירה. על פי תפיסתו של בן-גוריון נקבע היעד כי על מדינת ישראל לשתף מדינות אחרות בניסיונה, הן מטעמים מדיניים והן מטעמים מוסריים שכן "הסיוע הינו שליחות היסטורית הדרושה לישראל לא פחות משהיא מועילה לארצות הנעזרות" . הסיוע הינו  בבחינת "אור לגויים " והוא נעשה גם בהתאם למחויבות המוסרית יהודית להושיט סיוע לחלש. ההיבט המוסרי של הפעילות נובע מן הערך היהודי של  "תיקון עולם " המופיע כעקרון מרכזי בציונות.

מש"ב – הסוכנות הישראלית לסיוע ולשיתוף פעולה בינלאומי,  מופקדת על גיבוש, הובלה ויישום מדיניות סיוע החוץ של ישראל.  זהו כלי מדיני אסטרטגי ממעלה ראשונה  הנגזר ממדיניות החוץ הישראלית ומאסטרטגיה מדינית כוללת. סוגית הפיתוח וסיוע חוץ תופסת כיום מקום נכבד באג'נדה הגלובלית ומש"ב משתלב בסדר יום זה ופועל בהתאם. על רקע זה אימץ משרד החוץ  את ריכוז מאמץ "דיפלומטיית פיתוח",  המתרגם את נושא הפיתוח גם למהלכים מדיניים.  לדיפלומטית הפיתוח  השלכות והיבטים מדינים, כלכליים, חברתיים והסברתיים. כך לדוגמא פותחת הפעילות  דלתות ליצוא "כחול לבן", ותורמת לשינוי תדמיתה של מדינת ישראל, המוצגת כמדינה תורמת, זו שמעבר לסכסוך הישראלי-ערבי. המסר של מש"ב הינו כי מדינת ישראל כחברה במשפחת העמים, חייבת  לחלוק  ולהנחיל את הידע והניסיון שצברה בתחומים הרלבנטיים עם המדינות המתפתחות.

דפוס הפעילות של מש"ב מבוסס על העברת ידע וטכנולוגיות באמצעות פיתוח המשאב האנושי ,בניית יכולות ועידוד אנשי מקצוע מהעולם המתפתח למצוא פתרונות לבעיות הפיתוח שלהם, תוך התאמתם  לצרכים הייחודיים של מדינותיהם כל זאת בסיוע  אנשי מקצוע ומומחים  ישראליים.  ישראל מסייעת בתחומים שבהם יש לה יכולות ומוניטין מוכחים : חקלאות ומים, ביטחון מזון, צמיחה ירוקה, בריאות, חינוך, פיתוח קהילתי וכפרי, העצמת נשים, יזמות עיסקית, התמודדות עם שינוי אקלים ועוד כולם נושאים הנמצאים על סדר היום העולמי במסגרת המאמץ למיגור העוני והרעב בעולם.

 לא רבים יודעים כי האו"ם הוקם כדי  לטפל בשלושה נושאים עיקריים: שלום ובטחון, זכויות אדם ופיתוח. מדינת ישראל הינה שחקן רצוי ומוערך בזירה הבינלאומית בתחום הפיתוח.  כך לדוגמא אומצה אשתקד הצעת החלטה ישראלית באו"ם על יזמות ופיתוח, ובשנת 2013 אף התקיים אירוע רם דרג בנושא זה, אותו ארגנה מדינת ישראל בבנין האו"ם,  ובראשות נשיא העצרת הכללית. האירוע ממצב את ישראל בתחום היזמות והחדשנות (START UP NATION), וכמובילה מהלך חשוב באו"ם לעודד פיתוח יזמות וחדשנות בעולם המתפתח.

 מש"ב פועלת במספר תחומים למינוף יתרונותיה הייחודיים של מדינת ישראל תוך יצירת שותפויות לפיתוח עם מדינות וממשלות, ארגונים מקומיים, אזוריים ובינלאומיים . בתוקף כך מתקיימים דיאלוגי פיתוח,  נחתמים מסמכי הבנות והסכמים בילטראליים ומולטילטראליים גם עם המדינות המסייעות עבור המדינות המסתייעות.

מאז הקמתה של מש"ב השתתפו למעלה מ-270 אלף איש בפעילויות ההדרכה המקצועיות בארץ ובחו"ל. אלפים מבוגרי הקורסים הללו הגיעו במשך השנים לעמדות מפתח בארצותיהם , וביניהם נשיאים, שרים, חברי פרלמנט ועוד. בוגרי מש"ב השבים לארצם נושאים עימם מסר כי גם במציאות של סכסוכים אלימים , תנאי אקלים קשים ובעיות קליטה, ניתן  לפתח מדינה.  בנוסף, הם מהווים שגרירים של רצון טוב המציגים את מדינת ישראל שמעבר לסכסוך מחד ואת מדינת ישראל המסייעת ותורמת למתן מענה של אתגרי הפיתוח עימן מתמודדות  המדינות המפתחות מאידך.

מש"ב רואה חשיבות רבה במעורבותה ופועלה של החברה האזרחית בתחום הפיתוח ומעודדת ארגונים ישראליים לפעול במדינות המתפתחות. באופן זה עודדה  ותמכה מש"ב בהקמת הסניף הישראלי של ,SID  המהווה גג לארגוני החברה האזרחית העוסקים בפיתוח.

מש"ב מעודדת, מחזקת ותומכת בפעילותה של החברה האזרחית  בישראל לטובת ולרווחת אוכלוסיית המדינות המתפתחות ומחויבותן ליישום יעדי המילניום.  מש"ב כסוכנות סיוע לאומית פועלת  נמרצות להעלאת המודעות בקרב קהלים שונים בישראל ובעולם לתחום הפיתוח בר קיימא. מש"ב מקיימת מפגשים ודיאלוגים עם נציגי החברה האזרחית לצורך הגברת הפעילות ונראותנו בעולם בתחום חשוב זה של פיתוח וסיוע למדינות המתפתחות.

ליצירת קשר :  mashav@haigud.gov.il

בקר באתר הארגון

לדף הארגון בפייסבוק

לצפייה בחוברת תדמית מש"ב

Image
Image
© Copyright Sid-Israel 2020

Please publish modules in offcanvas position.