Slider
שני, 28 ינואר 2019 נכתב ע"י 

דו"ח על אפליית נשים במקומות עבודה מראה שיש עוד הרבה עבודה בדרך לשוויון

ארגון CFR, Council on Foreign Relations , פרסם אינדקס נתונים על מצבן המשפטי של נשים במקומות עבודה נכון לסוף שנת 2018, הנתונים העולמיים וגם המקומיים, לא מעודדים.

במרבית המדינות עדיין קיימים חוקים המקשים על נשים לעבוד. מצב אי השוויון הזה משפיע לא רק על נשים, אלא על הכלכלה כולה.

ב-18 מדינות, נשים נשואות צריכות את אישור הבעלים לצאת לעבוד מחוץ לבית. משמעות הדבר היא שחופש התנועה שלהן וחופש הבחירה היכן הן רוצות לחיות ולהיות, מוגבל.

59 מדינות לא מספקות כל הגנה משפטית מפני הטרדות מיניות במקומות עבודה. הסיכויים שנשים יהיו פעילות מבחינת כלכלית גבוהים יותר במדינות שאוסרות על הטרדה מינית.

ב-75 מדינות ישנן הגבלות על זכויות הקניין של נשים. במדינות רבות ברחבי העולם יש לאלמנות זכויות ירושה פחותות מאשר לאלמנים גברים ולבנות פחות מלבנים. חוסר השוויון בקניין מיתרגם לפחות אמצעים ולפחות ביטחון.

104 מדינות מגבילות את סוגי המשרות שנשים יכולות לעבוד בהן. חוקים מפלים מונעים מ-2.75 מיליארד נשים ברחבי העולם מלעבוד בכרייה, בחקלאות ובתעשיות נוספות.

16 מדינות אינן משוות לעדות משפטית של נשים אותו משקל ראייתי בבית המשפט כמו לעדות של גברים.

 ב-45 מדינות, אלימות במשפחה אינה אסורה על פי חוק.

75 מדינות אינן מבטיחות לאימהות את משרתן אחרי שהן חוזרות מחופשת לידה.

 

היכן עומדת ישראל בדירוג העולמי והאם יש מדינה שוויונית?

בדירוג המבוסס על דו"ח שערך הבנק העולמי, נמצאת תימן במקום האחרון בזכויות נשים במקומות עבודה, מתוך 189 מדינות. הדיורג מתבסס על שבע קטגוריות: גישה למוסדות, בניית היסטוריית אשראי, מציאת עבודה, שיוויון בבית המשפט, שימוש ברכוש, הגנה מפני אלימות ומתן תמריצים לעבודה. ישראל מדורגת במקום ה-70 וזכתה לציון של 73.7 נקודות מתוך 100 ולציון מדאיג בתחום בניית היסטוריית האשראי. מי שרוצה לחיות במדינה כמעט שוויונית, תצטרך להרחיק לצד השני של הגלובוס, לאוסטרליה, שזכתה לציון 94.9.

לקריאת הדו"ח המלא: https://www.cfr.org/interactive/legal-barriers/

Image
© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.