Slider
שלישי, 18 פברואר 2014 נכתב ע"י 

האם רשות המסים תכיר בארגוני סיוע ופיתוח?

מהו סעיף 46א?

סעיף 46א – זכאות לתרומות פטורות ממס

ארגונים ישראלים העוסקים בפיתוח בינלאומי וסיוע חוץ מנועים כיום מלקבל הכרה כמוסדות ציבור לעניין תרומות (לפי סעיף 46א לפקודות מס הכנסה). מצב זה מקשה במידה ניכרת על יכולתם לתפקד כעמותות. אנו פועלים על מנת לשנות מצב זה ולשים קץ למדיניות הפוגעת בארגונים ישראלים אלו.

מזה שנים, רשות המסים מפלה בין ארגוני סיוע ופיתוח ישראלים לבין עמותות ישראליות אשר פעילותן מתבצעת בתוך שטח ישראל. על פי הנוהל הקיים, ארגוני סיוע ופיתוח אינם זכאים לפנות לקבל מעמד של מוסד ציבור לעניין תרומות. מצב זה מקשה על הארגונים מכמה היבטים: ראשית, היעדר הכרה זו מקשה על גיוס תרומות ממקורות מקומיים מכוח היותו תנאי מקדים לקבלת זיכוי ממס הכנסה. בנוסף, הכרה זו נהפכה לאורך השנים כמעין "תו תקן" לעמותות ישראליות ובהיעדר ההכרה, ארגונים מתקשים לפנות לתורמים מחו"ל. גם גורמים אחרים דוגמת עיריות התחילו להתנות הטבות בהוכחת מעמד זה. יוצא כי בהיותם נטולי מעמד זה, הארגונים משתקפים באופן כללי כלפי חוץ כפחות מנוסים, פחות רציניים ופחות מקצועיים.

מעבר לעניין הכספי, ישנו גם אלמנט עקרוני מובהק – העמותות משרתות אינטרסים ישראליים מהחשובים ביותר, משפרות את מעמדה ותדמיתה של ישראל ומבססות קשרים עם קהילות בחו"ל. בהרבה מקרים, פעילותן אף מתבצעת בתיאום או בשיתוף עם גורמים ממשלתיים ממשרד החוץ. העובדה שהמדינה אינה מוכנה להכיר בפעילות שלהן מהווה פגיעה קשה בארגונים ברמה העקרונית.

האגודה לפיתוח בינלאומי פועלת לביטול הנוהל המפלה של רשות המסים ולהביא למצב בו ארגונים ישראלים העוסקים בפיתוח בינלאומי וסיוע חוץ יוכלו לפנות לקבל הכרה כמוסד ציבור לעניין תרומות. הכרה זו תאפשר לארגוני הסיוע והפיתוח לקבל את המעמד הנדרש לשם גיוס כספים. כמו כן, ביטול הנוהל המפלה בארגונים אלו ימחיש כי ממשלת ישראל רואה בפעילות הסיוע והפיתוח הבינלאומי כתרומה של ממש למדינה כולה.

ביום ה', ה-13 בפברואר, המנהלת בפועל שלנו, עו״ד ידידה וולף, הופיעה בפני ועדה שהקים משרד האוצר ודרשה כי תינתן הכרה לארגוני סיוע ופיתוח שתאפשר להם לתת זיכוי מס על תרומות. עד היום, ארגוני סיוע ופיתוח לא זכו להכרה, דבר שהקשה מאוד על פעילותם. ידידה פרשה בפני הועדה את התועלות המובהקות מהן נהנית מדינת ישראל בעקבות עשיית הארגונים וטענתה כי אין הצדקה לשלול מהארגונים את ההכרה. הועדה אמורה להמליץ המלצות לשר האוצר עד פסח.

נמשיך ונעדכן בדבר כל חידוש בנושא.

לקריאת נייר העמדה שהוגש לוועדה, לחצו כאן

© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.