Slider
חמישי, 13 אוקטובר 2016 נכתב ע"י 

החלטות מהפסגה ההומניטרית העולמית

בסוף ספטמבר 2016 פורסמו ההשלכות של הפסגה ההומניטרית העולמית, אשר התקיימה באיסטנבול שב-23-24 במאי.

במהלך ובעקבות הפסגה, פרסם האו"ם אג'נדה הומניטרית בעלת 32 עקרונות, בה שותפים לה מדינות, הסקטור הפרטי ושחקנים נוספים. הרעיון העיקרי סביב הפסגה ההיא הייתה "אנושות אחת: אחריות משותפת" והוא בא על רקע המשברים ההומניטריים ההולכים וגואים בשנה האחרונה למול המחסור במימון הסיוע ההומניטרי. בוועידה הזו הייתה שאיפה כי תהיינה מחויבות קונקרטיות של כלל המדינות. עם זאת כפי שנראה מהדוח שיוצא היום לאור, הצעדים שנעשו בנושא זה הם עדיין התחלתיים ויש צורך בהתחייבות של מספר רב יותר של מדינות להבא.

ההחלטות העיקריות הן כדלקמן:

א. מניעת הקונפליקט הבא. 40 מדינות מסך המדינות החברות באו"ם התחייבו להגדיל את ההשקעה על מחקר כדי להזהיר על התפרצות הקונפליקטים או לעזור ולתווך בין קבוצות ומדינות כדי למנוע קונפליקטים להתפרץ. עם זאת, על פי מזכיר האו"ם, זהו מספר מועט יחסית של מדינות שהתחייבו למנוע את הקונפליקט הבא והוא מבקש כי מנהיגים נוספים ייקחו יוזמה וינסו גם כן להשפיע בנושא.

ב. התחייבות להגן על זכויות אדם על פי החוק ההומניטרי הבינלאומי, זכויות אדם וחוק הפליט. 41 מדינות התחייבו לקיים נורמה אחת או יותר בנושא זה. 49 מדינות הודיעו כי הן ייצמדו לחוק הבינלאומי לנושא. הייתה גם התחייבות של מדינות לנושא של לפקח על הפרות של זכויות אדם. חלק מהמדינות התחייבו גם לתמוך ולעודד שיתופי פעולה עם בית הדין הפלילי הבינלאומי וחלק נוסף ביקשו לכבד על סעיפים הנוגעים לשמירה על שלטון החוק. למרות המספר הרב יחסית של מדינות שהתחייבו להגן על נושאים שונים של זכויות אדם, הביע מזכיר האו"ם תקווה כי ימולאו צעדים קונקרטיים בנושא ולא רק הצהרות כלליות.

ג. נושא העקורים-חלק מהמדינות קיבלו את הנוסחה שעד לשנת 2030 צריך לצמצם את אוכלוסיית העקורים ב-50%. היו גם התחייבויות לאפשר לפליטים גישה למערכת החינוך המקומית ולשירותים סוציאליים שונים. כמו כן, חלק מהמדינות התחייבו לקלוט יותר מכסות של פליטים בשנת 2016.

ד. נושאי מגדר-41 מדינות התחייבו לתוכניות פיתוח ארוכות טווח אשר יטפלו בצורה עמוקה בשמירה על זכויות נשים ונערות.

ה. עבודה בתנאים נאותים-34 מדינות התחייבו ליצור סביבת עבודה בטיחותית יותר ולשמור על זכויות נאותות של העובדים.

ו. התמודדות במצבי אסון-44 מדינות התחייבו לשנות את גישתם בניהול מצבי אסון ולפעול למניעת האסון הבא.

ז. הגדלת המקורות הפיננסיים של תגובה באירועי חירום-הייתה החלטה שבקרן למענה לארועי חירום יגיע ב-2018 ל-1 מיליארד דולר. 36 מדינות התחייבו לעזור בנושא המימון וגם בנקים בינלאומיים שונים, כולל קרן אסלאמית בשם Islamic Finance and Impact Investing המשתפת פעולה עם האו"ם בנושאי פיתוח

© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.