סיד ישראל
Pears
Slider
שלישי, 19 פברואר 2019 נכתב ע"י 

התנהגות בניהול אסון – סיוע נטול פניות, שקיפות והכרה בחשיבותן של נשים לתהליך השיקום

בעת חירום אנו מנסים להקפיד על פעולות יעילות ומהירות לטובת הצלה מידית של הקורבנות, אך לצד כל אלו עלינו לזכור לנהוג באתיקה מקצועית ובכבוד כלפי הנפגעים. הפדרציה הבינלאומית של הצלב האדום והסהר האדום (IFRC), פירסמה קוד בסיסי בן עשרה כללים להתנהגות במשברים ובאסונות.
  1. הצו ההומניטרי קודם לכל – הזכות לקבל ולהגיש סיוע הומניטרי היא זכות אנושית בסיסית שצריכה להיות נחלתם של כל בני האדם. לפיכך, גישה לאוכלוסיות שהושפעו מאסון היא בעלת חשיבות עליונה. המוטיבציה העיקרית של תגובה לאסון היא להקל על הסבל האנושי של אלו המתקשים לעמוד בהשלכות האסון. סיוע הומניטרי איננו מעשה פוליטי ואין להתייחס אליו ככזה.
Image
2. סיוע ניתן ללא קשר למוצא, לאמונה או ללאום של נפגעי האסון. מידת הסיוע מתבססת על הערכת צורכיהם של הקורבנות ועל היכולות המקומיות.יש להקל על סבל האדם בכל עת ובכל מקום שבו הוא נמצא. לפיכך, הסיוע ישקף את מידת הסבל שהוא מבקש להקל עליו. אנו מכירים בתפקיד המכריע שממלאות נשים בקהילותיהם בעת אסונות ועלינו לוודא כי תפקיד זה נתמך, ולא מצטמצם על ידי הסיוע שלנו. יישום מדיניות אוניברסלית, נטולת פניות ועצמאית יכול להתבצע באופן יעיל רק אם יש לנו ולשותפים שלנו גישה שווה אל המשאבים הנדרשים כדי לספק סיוע הולם ואל קורבנות האסון.

3. סיוע לא ישמש לקידום עמדות פוליטיות או דתיות ויינתן לפי צורכיהם של יחידים, משפחות וקהילות. למרות זכותם של ארגונים לא ממשלתיים לתמוך בדת מסוימת או בעמדה פוליטית, אל להם לתלות את הסיוע באימוץ עמדות הארגון. אנו לא נקשור את מתן הסיוע בקבלת אמונה דתית או פוליטית מסוימת.

4. נחתור לא לפעול כמכשיר של מדיניות החוץ של הממשל. סוכנויות לא ממשלתיות פועלות באופן עצמאי ואינן תלויות בממשלה. על כן, נגבש מדיניות אוטונומית ולא נבקש ליישם את מדיניות הממשלה, אלא במקרים שבהם היא עולה בקנה אחד עם המדיניות שלנו.

5. לעולם לא נתיר לעובדים שלנו לאסוף מידע פוליטי, צבאי, כלכלי או כל מידע רגיש אחר העשוי לשמש גופי ממשל וארגונים אחרים למטרות שאינן הומניטריות.

6. לא נפעל כמכשירים למדיניות חוץ של ממשלות תורמות. נשתמש בעזרה שאנו מקבלים כדי לענות על צורכי הקורבנות בלבד. הסיוע שאנו מקבלים צריך להיות מונע מרצון כן לסייע ולא מתוך צורכו של התורם להיפטר מעודפי סחורה, או מתוך אינטרסים פוליטיים. אנו מוקירים ומקדמים התנדבות ותרומות כספיות מאנשים המעוניינים לתמוך בעבודתנו. תרומות מסוג זה מבטיחות ומאפשרות את חופש הפעולה שלנו. למען החופש הזה, נשאף להימנע מתלות במקור מימון יחיד.

7. נכבד את התרבות ואת המנהגים וכן את המבנים של הקהילות והמדינות שאנחנו עובדים בהן.

8. ננסה לבנות תכנית תגובה המתבססת על היכולות המקומיות. לכל האנשים והקהילות - גם באסון - יש יכולות כמו גם פגיעויות. במידת האפשר, נוכל לחזק את היכולות הללו באמצעות העסקת צוות מקומי, רכישת ציוד מקומי ומסחר עם חברות מקומיות. נשאף לשתף ארגונים לא ממשלתיים מקומיים בתכנון וביישום ונשתף פעולה עם הרשויות הממשלתיות המקומיות לפי הצורך.

9. תיאום הולם של תגובות החירום יזכה לעדיפות גבוהה בכל תכנית תגובה. תיאום נכון מתבצע בצורה הטובה ביותר במדינות שבהן קיימת מעורבות גבוהה של ארגונים מקומיים בפעולות התגובה לאסון

10. יש למצוא דרכים לערב ולשלב מוטבים מקומיים בניהול תכניות הסיוע, אך אין פירושו של דבר להטיל עליהם את האחריות לפעולות הסיוע. התאוששות מהירה ושיקום יעיל ובר קיימא יושגו במקומות שבהם הקהילה מקבלת הסיוע מעורבת בעיצוב, בניהול ובביצוע של תכנית הסיוע. אנו נשאף להשתתפות מלאה של הקהילה בתכניות ההחלמה והשיקום שלנו.

11. הסיוע חייב לשאוף לצמצם פגיעויות בעת אסון עתידי, ולענות על הצרכים הבסיסיים העכשוויים. כל פעולות ההקלה משפיעות על הסיכויים להתפתחות ארוכת טווח, לחיוב ולשלילה. לכן, נפעל ליישם תכניות להקלה המסייעות ביצירת אורח חיים בר קיימא בשימת לב מיוחדת להיבטים סביבתיים. כמו כן, נשאף לצמצם את ההשפעות השליליות של הסיוע ההומניטרי ונמנע תלות ארוכת טווח של המוטבים בסיוע חיצוני.

12. אנחנו רואים בעצמנו אחראים לאלו שאנו מבקשים לסייע להם ולאלו שאנו מקבלים מהם משאבים. ההתנהלות שלנו עם תורמים ועם מוטבים תשקף פתיחות ושקיפות. אנו מכירים בצורך לדווח על הפעילות שלנו. כמו כן, אנו מכירים במחויבות להבטיח פיקוח הולם על הפצת הסיוע ולבצע הערכות סדירות של השפעת הסיוע. נשאף לדווח על השפעת עבודתנו ועל הגורמים המגבילים או המקדמים אותה. עבודתנו תתבסס על סטנדרטים מקצועייםגבוהים כדי להפחית בזבוז של משאבים יקרי ערך.

13. בפרסומים שלנו, נתייחס לקורבנות האסון כאל בני אדם בעלי כבוד ולא כאל חפצים חסרי תקווה. יש להתייחס אל נפגעי האסון כאל שותפים שווים בכל עת. נתאר את האסון בצורה אובייקטיבית ונדגיש את יכולות הקהילה שנפגעה ואת השאיפות שלה, ולא רק את הפגיעויות והחולשות. גם כשנוצר צורך בשיתוף פעולה עם התקשורת כדי לקדם את התגובה הציבורית, לא נאפשר לדרישות זרות לפרסום לתפוס את מקומו של הצורך בהגברת הסיוע. נימנע מתחרות עם סוכנויות סיוע אחרות על כיסוי תקשורתי במצבים שבהם הכיסוי עשוי להעפיל על השירות הניתן למוטבים או לפגוע בביטחונם או בביטחון הצוות שלנו.
© Copyright Sid-Israel 2020

Please publish modules in offcanvas position.