סיד ישראל
Pears
Slider
רביעי, 05 נובמבר 2014 נכתב ע"י 

עדכון בדבר פורום החברה הישראלית למאבק במגפת האבולה

פורום החברה הישראלית למאבק במגפת האבולה

פורום החברה הישראלית למאבק במגפת האבולה, הינו יוזמה משותפת של סיד ישראל: האגודה לפיתוח בינלאומי, ושל הקרן הישראלית למען  יוניסף. הפורום שם לו למטרה לרתום את החברה הישראלית למאבק הגלובלי במגפת האבולה.

ביום א' ה- 26/10/2014, במעמד סגן שר החוץ, מר צחי הנגבי וסמנכ"ל מש"ב, השגריר גיל השכל, התקיים המפגש הראשון של הפורום – בהשתתפות מעל שישים נציגים מארגוני החברה הישראלית, המגזר העסקי, האקדמיה ומשרדי ממשלה שונים, ביניהם משרד הבריאות ומשרד החינוך.  המפגש דן בדרכים הנכונות לשתף פעולה במסגרת המאמץ הבינלאומי למאבק במגפת האבולה במערב אפריקה.

המפגש נפתח בסקירה של הגב' מיכל ברוק, אשר ניהלה את המרכז הלוגיסטי של תוכנית המזון של האו"ם בליבריה בחודשים האחרונים. כמו כן, התקיימה שיחת ועידה עם השגרירה שרון בר-לי, שגרירת ישראל בגאנה, מדינה שנבחרה ע"י הקהילה הבינלאומית כמטה לוגיסטי לאיסוף ציוד וריכוז הסיוע ההומניטרי הנשלח למדינות המתמודדות עם המשבר. השגרירה בר-לי הציגה לנוכחים את הצרכים בשטח ואת כיווני הפעולה אשר לדעתה נדרשים בפועל. בין היתר הדגישה השגרירה בר-לי את הצורך בסיוע לוגיסטי ואת חשיבותה של ההסברה הן בקרב אזרחי המדינות הנגועות והסובבות אותן והן בקרב המדינות המפותחות.

במפגש הוצגה אסטרטגיית ה"STEPP"  אשר הוגדר ע"י האו"ם כאסטרטגיה למיגור מגפת האבולה:

  •           STOP:        פעולה למניעת התפשטות האבולה.
  •           TREAT:       טיפול בחולים שכוללת גם את בטיחות הצוות הרפואי.
  •           ENSURE:    הבטחת שירותים בסיסיים לתושבים כגון אוכל, שרותי בריאות, שכר וחיים הכלכליים.
  •           PRESERVE: חיזוק היציבות החברתית דרך תקשורת עם התושבים, עבודה עם הקהילות, ודאגה לצרכים

שונים כגון דלק, ציוד, אמצעי תחבורה.

  •           PREVENT: מניעת העברת המגפה למדינות נוספות, על ידי יצירת אמצעי איתור ובידוד של מקרי אבולה.

אחד מהתוצרים המרכזיים של המפגש, תוצר שנולד בעקבות דיאלוג מתמשך בין מש"ב לסיד, הוא הקריאה של ממשלת ישראל לארגוני החברה האזרחית לשילוב כוחות במסגרת מאמצי סיוע הומניטרי בינלאומי. בהקשר זה, הבהיר סמנכ"ל מש״ב, השגריר השכל, כי משרד החוץ פתוח ומוכן לשתף פעולה עם כל ארגון אשר יבוא עם הצעה בעלת ערך שיכולה לסייע, להשתלב ולמקסם את המאמץ במדינות הנגועות. ארגון סיד ישראל יסייע למש"ב לרכז את תהליך העבודה מול הארגונים.

נושאים  נוספים שהועלו על ידי חברי הפורום כמשימות העומדות לפנינו בארץ ובמדינות המתמודדות עם המגפה הינם בתחומי ההסברה בכל הקשור במגפה, דרכי הידבקות ומניעה, שבירת סטיגמות וחוסן קהילתי. בנוסף, ניתנה סקירה של הצרכים הנדרשים בשטח וחשיבה משותפת לגבי האופן בו ניתן לרתום את החברה האזרחית לתמוך ולסייע במאבק באפריקה בנושאים אלו.

בימים הקרובים, אנשי סיד בשיתוף עם קרן יונסיף ונציגי מש"ב ייפגשו על מנת לבחון כיצד ניתן לפעול ברמה האופרטיבית בתחומים אלו. לטובת העניין יוקמו  צוותי עבודה וחשיבה על מנת לבחון דרכי פעולה ספציפיים.

בנוסף ארגון סיד נערך לקיים הכשרה אשר תסייע להבנת המשבר ההומניטרי הפוקד את מערב אפריקה ולמידה של שיטות עבודה בשטח – ההכשרה תיועד לעובדי ארגונים, אנשי מקצוע וגורמים אחרים שמתכננים או מעוניינים לבחון את האפשרות לפעול בשטח המדינות בהן התפרצה המגפה.

בברכה,

אלון בר

מנכ"ל ארגון סיד

1

© Copyright Sid-Israel 2020

Please publish modules in offcanvas position.