סיד ישראל
Pears
Slider
ראשון, 24 פברואר 2019 נכתב ע"י 

תוכנית סנדאי לצמצום סיכוני אסון בעולם בשנים 2030-2015 – מטרות ועקרונות פעולה

תוכנית סנדאי לצמצום סיכוני אסון בשנים 2030-2015, אומצה בידי האו"ם בוועידתו השלישית למזעור הסכנות הנובעות מאסונות, שהתקיימה ב-2015 בעיר סנדאי שביפן.
התוכנית מעמידה בראש האחריות לצמצום סיכוני אסונות את המדינות עצמן, אך רואה בכל המגזרים, העסקי, האזרחי והציבורי וכן בתושבים ובאזרחים של כל מדינה שותפים מלאים להצלחת התוכניות הלאומיות. התוכנית מדגישה את הצורך וההכרח בתמיכה של מדינות העולם במדינות המתפתחות כדי שיוכלו לממש תוכניות צמצום נזקי אסון לאומיות.

כדי לתמוך בהערכות של ההתקדמות העולמית בהשגת יעדי התוכנית, נקבעו שבעה מטרות גלובליות:
Image
 1. הפחתה משמעותית של מקרי המוות כתוצאה מאסונות עד לשנת 2030. השאיפה היא להקטין את מספר מקרי המוות הממוצע לכל 100,000 איש בעשור 2030-2020 לעומת הממוצע שהיה בעשור 2015-2005.
 2. הפחתה משמעותית של מספר האנשים בעולם המושפעים מאסונות עד 2030.
 3. צמצום הנזק הכלכלי הישיר הנגרם כתוצאה מאסון, ביחס לתמ"ג העולמי, עד 2030.
 4. צמצום הנזק הנגרם לתשתיות ולשירותים בסיסיים ובהם שירותי בריאות וחינוך ובניית החסינות של שירותים אלו עד 2030.
 5. העלאה משמעותית של מספר המדינות שישי להן תוכניות לאומיות ומקומיות לצמצום הסיכונים הנובעים מאסונות, עד 2020.
 6. קידום סיוע בינלאומי למדינות המתפתחות ותמיכה בת קיימא באמצעים הולמים, כדי לאפשר להן להשלים את פעולותיהן לאימוץ מסגרת העבודה הנוכחית עד שנת 2030.
 7. הגברת הזמינות והגישה למערכות התרעה מוקדמת ולמידע על ניהול סיכונים והערכות סיכון עד 2030.

יישום תוכנית  סנדאי ייעשה על פי עקרונות מנחים בסיסיים, להלן כמה מהמרכזיים שבהם:

 1. האחריות לצמצום הסכנות הנובעות מאסון היא בראש ובראשונה של כל מדינה ומדינה וכוללת בתוכה שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים. זוהי מטרה משותפת לכל המדינות, והמידה שבה מדינות מתפתחות יוכלו להוציא לפועל תוכניות לצמצום נזקי אסון תלויה בשיתוף פעולה בינלאומי בר קיימא.
 2. מטרותיה של תוכנית לצמצום סיכוני אסון הן הגנה על חיי אדם  על בריאותו, על פרנסתו ועל רכושו, וגם על נכסי תרבות וסביבה, תוך שמירה על זכויות אדם.
 3. תוכנית צמצום סיכוני אסון מצריכה את מעורבותם של כל חלקי החברה. התוכנית צריכה לשתף את כל מגזרי החברה ולהכלילם ללא אפליה, וברגישות מיוחדת  לאוכלוסיות שנפגעו אנושות מהאסון. המדיניות חייבת להתייחס להיבטי גיל, מגדר,
 4. מגבלות גופניות ותפיסות תרבויות.
 5. תפקידן של ממשלות ביישום, הדרכה ותיאום של תוכניות הוא חיוני, אך הכרחי להעצים גם את הרשויות המקומיות ואת הקהילות בהפחתת סיכוני אסונות באמצעות תמריצים, משאבים ואפשור קבלת החלטות בנושא.
 6. בשלבי ההחלמה והשיקום יש למנוע יצירת אסון נוסף ולהקטין את סיכוני האסון באמצעות חיזוק הקהילה והתשתיות והחייאת מקורות הפרנסה והכלכלה ובאמצעות חינוך הציבור והעלאת המודעות לסכנות.
© Copyright Sid-Israel 2020

Please publish modules in offcanvas position.