Slider

עבודה סוציאלית בינלאומית – המכללה האקדמית ספיר

עבודה סוציאלית בינלאומית – המכללה האקדמית ספיר

בית הספר לעבודה סוציאלית פתח מסלול לעבודה סוציאלית בינלאומית שהינו הראשון מסוגו בארץ. מסלול זה מכין סטודנטים לעבודה סוציאלית להתמודדות עם סוגיות חברתיות חוצות גבולות כגון, עוני, זכויות אדם, הגירה, התמודדות עם אסונות ועבודה עם אוכלוסיות שונות תרבותית.

במהלך שנת הלימודים השלישית, במסלול עבודה סוציאלית בינלאומית, לומדים הסטודנטים 3 קורסים מרכזיים: קורס הדן בהשפעות החברתיות של הגלובליזציה, קורס המתמקד בשיח הקשור לזכויות אדם בראיה בינלאומית וקורס המתייחס למפגש עם 'זר ואחר'. בנוסף הסטודנטים מבצעים הכשרה מקצועית בשדה בארגונים ומשרדים העוסקים בסוגיות חברתיות גלובליות כמו: רופאים לזכויות האדם, מד"א, סנגור קהילתי, משרד החוץ ויונטף.

במהלך כל השנה הסטודנטים משתתפים בסמינר הכשרה ובסמינר מחקר ייעודיים לתחום. בחופשת הסמסטר, סטודנטים במסלול נוסעים לארץ יעד למשך כשלושה שבועות, לתקופה של עשייה, יחד עם חבר/ת סגל בית הספר. השותפים לעשייה בארצות היעד, בית הספר לעבודה סוציאלית באדיס אבבה ואוניברסיטת נגפור בהודו בונים יחד עם בית הספר לעבודה סוציאלית תוכנית לימודים עבור הסטודנטים.

למידע נוסף

© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.