Slider

התכנית הבינלאומית לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית בירושלים

התכנית הבינלאומית לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע"ש בראון של האוניברסיטה העברית והדסה, חלוץ בתי הספר לבריאות הציבור בארץ, מעניק תואר מוסמך בבריאות הציבור (MPH) החל משנת 1960.

בריאות הציבור הינו תחום רב גוני המשלב נושאים והיבטים שונים הכוללים ביולוגיה וחברה, כלכלה, מדיניות ואתיקה, תורשה וסביבה, מרמת האוכלוסייה דרך הפרט ועד לרמת הד.נ.א.

הסטודנטים הלומדים לקראת תואר MPH הינם בעלי תואר בוגר במגוון תחומים כגון: רפואה, סיעוד, רוקחות,  ביולוגיה, תזונה, כלכלה, סטטיסטיקה, מדע המדינה, סוציולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך ועוד. חלקם עוסקים בשטח זה ואחרים מעוניינים להכשיר עצמם לעבוד בו בעתיד.

הלימוד בכתה רב-תחומית מאתגר ומעשיר.

מטרות תכנית המוסמך בבריאות הציבור הן לספק ידע ומיומנות בתורת בריאות הציבור והרפואה הקהילתית וביישומיה.

התכנית מיועדת לעובדים מקצועיים שכבר מועסקים בשטח זה או לאלה הרוצים להכשיר עצמם לעבוד בו בעתיד.

אנו שואפים להקנות את עיקרי התחומים הבאים:

א. כלי מדידה בסיסיים בבריאות הציבור – אפידמיולוגיים, סטטיסטיים, התנהגותיים וכלכליים.

ב. תכנון ניהול והערכה של שירותי בריאות קהילתיים, אזוריים ולאומיים, ובקרת איכות של שירותים רפואיים.

ג. אבחון מצב הבריאות בקהילה ותכניות בריאות קהילתיות.

ד. גורמים כלכליים וארגוניים המשפיעים על מבנה ותפקוד שירותי בריאות.

ה. גורמים תורשתיים חברתיים וסביבתיים הקשורים למצב הבריאות באוכלוסייה.

ו. תהליכי שינוי בהתנהגות בריאותית של הפרט והקהילה והערכתם.

לאתר התוכנית

© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.