סיד ישראל
Pears
Slider
חמישי, 13 מרס 2014 נכתב ע"י 

קול קורא למחקר - א.ס.ף.- ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

א.ס.ף.- ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל מזמין אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה וסטודנטים לתואר שלישי ו/או שני לערוך מחקרים בתחומים הבאים:

א.  קורבנות עינויים

בארגון א.ס.ף. ניסיון רב בעבודה עם קורבנות עינויים במסגרת המחלקה הפסיכו- סוציאלית. העמותה נפגשת עם קורבנות עינויים במהלך עבודתה השוטפת, אם במסגרת קבלת הקהל הפתוחה למבקשי מקלט פעמיים בשבוע ואם ע"י עו"ס ייעודית המטפלת באוכלוסיה זו בלבד. כך, ע"פ הערכתנו נכון לפברואר 2014 כמחצית מהפונים לקבלת קהל בכל חודש, הינם קורבנות עינויים, זאת בנוסף לכ 60 קורבנות עינויים אשר זוהו ע"י נציבות האום לפליטים ומלווים ע"י העו"ס. אנו תומכים בקורבנות העינויים בכלים שונים ומגוונים בהתאם לצרכים המתגלים: טיפול ושיחות תמיכה אישיות ע"י מתנדבים בעלי רקע טיפולי, שיחות תמיכה וליווי ע"י עובדת סוציאלית, קיום קבוצת נשים (ובקרוב קבוצת גברים) וגביית עדות ועוד. העשייה מתועדת והחומר שנאסף מסודר היטב במסגרת הארגון. תמיכה בקורבנות עינויים הינו תחום מוכר בעולם , וקיימים חומרי רקע רבים באשר לפרקטיקות עם קורבנות עינויים שנאספו במהלך השנים בעולם.

ב.  ליווי משפחות ויחידים

. באזור תל אביב כיום חיות משפחות רבות אשר הגיעו לארץ כפליטים ומבקשי מקלט. בין המשפחות – משפחות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, משפחות חד הוריות, משפחות מרובות ילדים ועוד. היכולת של משפחה לבסס את עצמה בסיטואציה חדשה וזרה היא מורכבת – מספר נפשות רב לפרנס, מוגבלות בגישה לשירותי בריאות, קשיים בשילוב הילדים במסגרות לימודיות, דבר המגביל את יכולת ההורים לצאת ולעבוד. לכל אלה נוספת עובדת היותם פליטים אשר לעיתים חוו טראומות קשות בעבר ונמצאים כיום במצב בו הם חיים בחוסר וודאות לגבי עתידם במדינה. הקשיים הרבים מעלים, לעיתים קרובות, את רמת המתח במשפחה ומערערים את היציבות המשפחתית. מתנדבי הפרויקט מתלווים למשפחות על מנת לסייע להן להשתלב טוב יותר במציאות החיים בישראל ולפעול למען חיזוק התא המשפחתי והחוסן הנפשי של המשפחות והיחידים. אחד הפרויקטים הוותיקים בארגון א.ס.ף. הינו ליווי משפחות ויחידים. כיום אנחנו מלווים כתשע משפחות ו18 יחידים נשאי HIV.

הארגון מזמין מחקרי הערכה בתחומים הנ"ל שיסייעו ללמוד על איכות הטיפול הניתן, האפקטיביות של הפרקטיקות השונות וההשפעות של העבודה הן על נותני השירותים, והן על מקבלי השירותים השונים. הארגון יוכל וישמח לסייע בנגישות לחומרים שקיימים בארגון ולאנשים והגורמים השונים לצורך איסוף החומרים הנחוצים לביצוע המחקר.

הארגון יבקש להשתמש במחקר לצורך תמיכה בבקשות לגיוס כספים ויאפשר לחוקר לפרסמו בבימות אקדמיות שונות תוך ציון מפורש של המסגרת בה נעשה.

ההצעות תיבדקנה ע"י ועדה מארגון אסף ותאושרנה ע"י הוועד המנהל של הארגון.

 

על ההצעות לכלול את הסעיפים הבאים:

1)      הרציונל

2)      רקע מחקרי/ ביבליוגרפיה

3)      שאלות המחקר

4)      שיטת המחקר/מתודולוגיה

5)      קו"ח החוקר/ים

6)      לו"ז משוער

את ההצעות יש לשלוח עד לתאריך 30 באפריל 2014, לכתובת המייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אורך ההצעה יהיה 5-7 עמודים.

© Copyright Sid-Israel 2020

Please publish modules in offcanvas position.