pears

Slider

The Israeli Global Impact 2030

The Israeli Global Impact 2030 | תהליך חשיבה אסטרטגי

בתאריך ה-31.10.17 הושק באוניברסיטת תל-אביב תהליך חשיבה אסטרטגי שמטרתו לגבש מדיניות להשאת האימפקט הישראלי ושיתוף הפעולה עם העולם המתפתח. במפגש נכחו חברי צוות ההיגוי של תהליך החשיבה, נציגים ממשרדי רה"מ, האוצר, הכלכלה, החוץ, הגנת הסביבה והחקלאות, כמו גם נציגי המועצה הלאומית לכלכלה, המגזר הפרטי, החברה האזרחית והאקדמיה.
הנחות ומטרות של תהליך גיבוש המדיניות
במפגש הפתיחה הוצגו בפני המשתתפים שלוש ההנחות שבבסיס תהליך גיבוש המדיניות: (א) למדינת ישראל פוטנציאל ניכר לתרום לפיתוח בר קיימא והשגת ה-Sustainable Development Goals של האו"ם באופן שגם ייטיב עם מעמדה הדיפלומטי בעולם ויניב יתרונות כלכליים לחברות וארגונים ישראליים; (ב) לישראל אין תקציבים הדרושים להשקעות או תרומות ישירות בקנה מידה נרחב; ו-(ג) על ישראל לכוון את פעילותה באופן אסטרטגי וממוקד כדי להשיג אימפקט משמעותי ככל הניתן במשאבים הקיימים.
בהתבסס על הנחות אלה, תהליך גיבוש המדיניות יבקש לבחון כיצד למקסם את ההשפעה הישראלית בעולם המתפתח באמצעות מיקוד אסטרטגי בסקטורים, נישות ואזורים שבהם לישראל יש יתרון יחסי; פיתוח מודלים של חדשנות טכנולוגית וחברתית; תיאום עבודת משרדי הממשלה בתחום והסרת חסמים מערכתיים; העמקת שיתוף הפעולה עם ארגונים בינלאומיים רלבנטיים, תוך התחשבות במעמדה של ישראל כתורמת קטנה; שיפור התיאום והדיאלוג בין המגזרים הציבורי, הפרטי והאזרחי; חיזוק הקשר עם ארגוני יהדות התפוצות הפעילים בתחום; וכן פיתוח תכניות להכשרה פרקטית וקידום מחקר אקדמי בתחום. נייר המדיניות יכיל המלצות פרקטיות ליישום העקרונות בטווח הקצר והארוך במסגרת פעילותם של המגזר הציבורי, השוק הפרטי והחברה האזרחית בישראל.
ניהול תהליך גיבוש המדיניות
התהליך ינוהל על-ידי צוות היגוי מצומצם מהאגודה לפיתוח בינלאומי, יחד עם ד"ר ג'ניפר שקבטור מבית הספר לממשל במרכז הבינתחומי.
הצוות יפעל בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי מפתח מן המגזר הציבורי, המגזר הפרטי, האקדמיה, החברה האזרחית ויהדות התפוצות. עבודתו תתבסס על ניתוח ניסיונן של מדינות אחרות בתחום, היוועצויות, ראיונות עומק וסקרי דעת קהל. בתום תהליך החשיבה וההיוועצות, צוות ההיגוי יפתח נייר מדיניות שהמלצותיו יוצגו לממשלת ישראל, מתוך שאיפה שאלה יאומצו אל תוך החלטות ממשלה רלבנטיות.
© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.