סיד ישראל
Pears
Slider

לפרוץ גבולות- צוותים רפואים וסיוע הומניטרי בינלאומי

Image

נושאים עיקריים לקורס

עולם הסיוע ההומניטרי ודרכי ההגבה לאסון
ד"ר עודדה בנין- גורן  

השחקנים הבין לאומיים, שיתוף הפעולה וקשרי הגומלין ביניהם. (OCHA, UNDAC , INSERAG ) הכרות עם מושגי יסוד , הערכות לעבודה באזורי אסון על פי סטנדרטים בין לאומיים וקריטריונים של ארגוני האו"ם. הערכה, תאום וסיוע בין השחקנים השונים למדינה הנפגעת


עבודה באזורי אסון
ד"ר עודדה בנין- גורן  

סוגי אסונות ודרישת הסיוע, שלבי היערכות , שיטות עבודה, עבודה על פי CLUSTER APPROCH . שלבי התערבות סיוע ומענה במעגל האסון, עבודה עם שרותי בריאות מקומיים וארגוני בריאות בין לאומיים.


צוותי רפואה (
EMT ) באסון
ד"ר עודדה בנין- גורן  

סטנדרטיזציה של עבודת צוותי רפואה (EMT ) ובתי חולים שדה באסון. מתן אקרדיטציה / בקרה, שיטות ויכולות עבודה של EMT באסון.

עקרונות וסטנדרטים במתן סיוע הומניטרי
ד"ר ברוריה עדיני

מתן מענה למקומות מוכי אסון מתאפיין לעתים קרובות בפעילות מקבילה של גופי סיוע רבים, ממגוון תחומים, מדינות, יעדים ויכולות. לקחים שנלמדו מאסונות בעבר הראו כי ריבוי הגורמים המעורבים במתן הסיוע לא סיפק מענה ברמה הנדרשת, בעיקר לאור חוסר אחידות ברמת המענה, העדר מדדים להערכת איכות הסיוע, חוסר תיאום בין המגיבים השונים ואחריותיות לקויה מול המוטבים (הקהילה הנפגעת). במספר מקרים, תפקוד זה גרם במישרין או בעקיפין לפגיעה באוכלוסייה. כתוצאה מכך, התגייסה הקהילה הבינלאומית לגיבוש סטנדרטים מוסכמים וזאת לשיפור איכות הסיוע המוענק לאוכלוסיות המושפעות מאסונות וחיזוק האחריותיות של מדינות וגופים הומניטרים לשולחיהם, לתורמים ולמוטבים. סטנדרטים אלו אשר גובשו לספר אחד – SPHERE – מהווים בסיס משותף להענקת הסיוע בתחומים החיוניים כדוגמת מים וסניטציה, מזון, מחסה ושירותים רפואיים. במסגרת המפגש יוצג ה-SPHERE ואופן השימוש בו על מנת לאפשר מתן מענה שוויוני לאוכלוסיה במקומות מוכי אסון.


אוכלוסיות פגיעות – האתגרים במתן סיוע לאוכלוסיות חלשות
:
ד"ר ברוריה עדיני

אסונות אינם מכים אוכלוסיות שונות באופן שווה. אוכלוסיות פגיעות כדוגמת נשים, ילדים, בעלי מוגבלויות ועוד נפגעים באופן קשה יותר בעת התרחשות אסון. בעקבות אסונות, רבים מאבדים את מקום מבטחם (ביתם) ונהפכים לעקורים או לפליטים. מטרת המפגש להבין את הצרכים והמאפיינים הייחודיים של האוכלוסיות הפגיעות לרבות תחומי הסיוע הניתנים לפליטים ולעקורים, המורכבות הקיימת במתן מענה לנשים ולילדים, והקושי הנוצר מהצורך בטיפול בחללים ובנעדרים.


דילמות במתן סיוע הומניטרי
:
ד"ר ברוריה עדיני

סיוע הומניטרי מתאפיין בדילמות רבות המעסיקות את גופי הסיוע. הערכים הבסיסיים של מתן סיוע בעתות אסון אשר אומצו על ידי מרבית הארגונים כוללים אלמנטים של אנושיות, נייטרליות, אי-משוא פנים ועצמאות. עם זאת, בעת מתן הסיוע הלכה למעשה, נתקלים לעתים עובדי הסיוע  במצבים מאתגרים המחייבים אותם לבחון את יכולת היישום ו/או התאמת הערכים למתרחש באירוע. לדוגמא, האם נכון לשמור על נייטרליות ו"אי משוא פנים" לנוכח אירועים של רצח עם? האם נכון לשתף פעולה עם משטרים עריצים שמדכאים חלק מבני עמם ומונעים מהם נגישות לצרכים חיוניים על מנת להשיג נגישות של גופי הסיוע למקומות/אוכלוסיות אלה? האם סיוע הומניטרי צריך להתחשב באינטרסים פוליטיים ו/או גיאו-פוליטיים? האם נכון להפעיל כוחות צבא כדי לחייב מדינות לקבל סיוע הומניטרי? למרבית השאלות הללו אין "פתרון בית ספר" והוא מחייב שיקול דעת, פתיחות וגמישות תפעולית של נותני הסיוע. מגוון דילמות יוצפו במסגרת המפגש ומשתתפי ההכשרה יקבלו הזדמנות להביע את דעתם/שיקוליהם אודות דרכי הפעולה המיטביות להתמודדות עם דילמות אלו.


מחר זה סוף העולם – תחזיות לגבי אסונות טבע במאה ה  21
פרופ' יואב יאיר

המאה ה-21 מתאפיינת בכמה מגמות מצטלבות: גידול חד באוכלוסייה, עיור מסיבי והצטופפות במגה-ערים, גידול בפעילות הכלכלית הגלובלית ושינוי אקלים מהיר.השילוב של המגמות מביא בהכרח לחשיפה מוגברת של האנושות לאסונות טבע מסוגים שונים, והצפי הוא של עלייה בשכיחות ארועים קיצוניים שיפגעו בצורה קשה במדינות רבות.
זו אינה שאלה של "האם" אלא של "מתי" יתרחשו, ולכן יש למשפט: If you fail to prepare, prepare to fail משמעות גדולה בהקשר של מוכנות.
ההרצאה תעסוק במגמות המצטיירות ובמשמעותן לתושבי כדור-הארץ, ובצורך בפיתוח חוסן (resilience) לקראת האסונות שיבואו. 


תבניות חשיבה וקבלת החלטות -תמציאו לעצמכם בעיות ואז תפתרו אותן
עו"ד רם נחמיה

הרצאה מרתקת על תבניות חשיבה, דפוסי התנהגות והרגלים. נלמד איך נוצרות תבניות חשיבה, מה התועלת שבהן ולמה קשה להפרד מהן.
נדבר בעיקר על תבניות חשיבה במצבי שגרה וגם קצת במצבי חירום.


הבטיים מוסריים ודילמות - דילמות מוסריות ואתיות בניהול מצבי אסון
עו"ד רם נחמיה
 
הרצאה פעילה שבה נעסוק בדילמות במצבי אסון. החל מהשלבים הראשונים של יציאת משלחת החיפוש ועד לשאלות של מהות הטיפול בבתי החולים המוקמים במקומות הזקוקים לסיוע. הרבה שאלות למחשבה וקצת פחות תשובות.


© Copyright Sid-Israel 2020

Please publish modules in offcanvas position.