Slider
שלישי, 26 פברואר 2019 נכתב ע"י 

שחיתות בארגונים הומניטריים – כיצד נימנע

מקרי שחיתות פוגעים בעבודה ההומניטרית מן היסוד. עבודת הסיוע נעשית בתנאים מאתגרים והזרמת סכומים גדולים של כסף ושל ציוד למדינות עניות שמוסדותיהן ספגו מכה אנושה בעקבות אסון, מטה עוד יותר את מאזן הכוחות לטובת בעלי הכוח והאמצעים. מצב אי סימטרי זה הוא כר פורה למקרים של ניצול הכוח ושל שחיתויות. לעתים קרובות, השחיתות כבר פושה במדינות שבהן נעשות פעולות הסיוע.
Image

כדי להתמודד עם מקרי השחיתות בארגוני הסיוע, פרסם ארגון Transparency International  - קואליציה של ארגונים הומניטריים למניעת שחיתות – את המדריך Preventing corruption in humanitarian operations למאבק בתופעה. המדריך המפורט מעלה את הנושא לסדר היום ומקדיש כללים והמלצות לכל היבט בפעולות ארגוני הסיוע – להתנהגות ההנהלה, לקבלת מתנות, ליחסים עם קהילות, עם הצוות, עם תורמים ועם ממשלות ועוד ומנחה כיצד לנהוג בשקיפות ובאחריות וכיצד להתנהל ברמה הארגונית כדי למנוע שחיתויות.

בפתח המדריך מציג הארגון כמה המלצות מפתח:

  • יש להעלות לדיון בארגון את נושא השחיתות. עצם הדיון מאפשר השרשת מדיניות חזקה למניעת שחיתות. יש לדון בנושא תוך אמירה ברורה שהשיח אינו נותן לגיטימציה לתופעה או רומז שהארגון לוקה בשחיתות.
  • חשוב להבין שהגדרת המונח שחיתות איננה אחידה ומשתנה בין תרבויות שונות. במקומות רבים שחיתות מתייחסת רק למקרי מעילה בכספים ולתרמיות. מקרים שלא מעורב בהם כסף כמו העסקת מקורבים ובני משפחה, ניצול מיני וחלוקת סיוע לקהילות שלא בקבוצות המטרה, פעמים רבות אינם נתפסים כשחיתות. לכן, כדי למנוע שחיתות, יש להגדיר בבירור לעובדים ולקהילה איזו התנהגות נחשבת למושחתת.
  • יש לשלב את ניתוח הסיכונים לשחיתות כחלק אינטגרלי מהתוכניות לניהול מקרי חירום ואסונות.
  • ניהול סיכוני שחיתות צריך להיות חלק אינטגרלי מבקרת האיכות  של הארגון ומאסטרטגיית ניהול טובה ולא להיחשב כעניין שולי שהטיפול בו נעשה באופן חלקי וספורדי.
  • חיוני לפזר תפקידים ומטלות בין עובדי הצוות, בעיקר בצוותים העוסקים בכספים. החלטות בענייני גיוס עובדים ובחירת ספקים ושותפים צריכות להיעשות על ידי ועדה, ובכל מקרה, על ידי יותר מאדם אחד.
  • פיקוח בשטח לאיתור שחיתויות הוא הכרחי, אך פעמים רבות לא ניתן לקיימו בשל סיבות כספיות ובשל מחסור בכוח אדם. צוות מיוחד לפיקוח והערכה יכול לסייע רבות במאבק בשחיתות, בעיקר אם הוא נעשה בידי הקהילה או ארגונים לא ממשלתיים מקומיים, שגם תורמים להבנת ההקשר התרבותי הרחב של שחיתות.
  • שקיפות רבה במידע העומד לרשות ממשלות, ארגונים מקומיים והקהילות הנפגעות, חיוני להליכי פיקוח יעילים.
  • על אף שהגדלת האחריות כלפי מקבלי הסיוע יכולה לעודד אותם לדווח על מקרי שחיתות, מבנים חברתיים ותרבותיים עשויים למנוע אותם מלדווח. לכן, יש להבטיח חשאיות ולייצר מנגנון דיווח הולם מבחינה תרבותית.
  • על הקהילה ההומניטרית לחלוק ולשתף בפרקטיקות שפיתחו הארגונים למאבק בשחיתות ולמניעתה.
© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.