Slider

פיתוח בינלאומי בבתי הספר

סיד ישראל, בשיתוף עם ארגון תבל בצדק, הכשירו 10 מדריכים, בוגרי תכניות התנדבות בעולם המתפתח, אשר יעבירו הרצאות בתחום הפיתוח הבינלאומי בבתי ספר, תנועות נוער ומכינות קדם צבאיות ברחבי הארץ. מספר הרצאות יועברו בבתי הספר במטרה לייצר מעגל זהות רחב לתלמידים. ההרצאות אלו מסייעות בפיתוח חשיבה ביקורתית ,מעודדות חקר, מקדמות פיתוח ערכים וחשיבה עצמאית, הקשבה וכבוד לאנשים ולנקודות מבט שונות, ומייצרות בסיס לקידום החלטות מובנות ידע, כך שהתלמידים יוכלו לבחון ולהבין את הזכויות והאחריות שלהם כלפי אחרים.

ההרצאות נועדו לחשוף את התלמידים לשינויים שהתרחשו ומתרחשים בעולם, לגורמים העומדים בבסיסם ולהשלכות שיש לתהליך הגלובליזציה על חיינו. ההרצאות עוסקות בתלות הגומלין הקיימת בין מדינות בעידן הגלובלי, תוך עיסוק בסוגיות כגון ייצור וסחר בינלאומי, הגירה חוצת יבשות, קיימות ואיכות סביבה, בריאות ותרבות, תיקון עולם ופיתוח בינלאומי. סוגיות אלו מעלות אתגרים הדורשים פתרונות גלובליים, הניתנים להשגה על ידי שיתוף פעולה בין מדינות והכרה באחריות המשותפת שיש לכל גורם במערכת הגלובלית.

ההרצאות הנן חלק מתוכנית כוללת אותה תוכלו למצוא באתר ייעודי שם ניתן למצוא מצגת מלווה לכל שיעור, המכילה את תכני השיעור העיקריים יחד עם תמונות וגרפים להמחשת הנושא.

התוכנית ניתנת ללא עלות.

התכנים מועברים על ידי מדריכים מקצועיים, בעלי ניסיון התנדבותי בינלאומי אשר גם יספרו חוויות ממקור ראשון.

כתיבה: איתי זיו, מורן פלד , ייעוץ מדעי: ד"ר רעות ברק, עריכה לשונית: יונית נעמן

ועדת היגוי: פרופ' דן אבנון ד"ר אמנון כרמון ד"ר ג'וליה רזניק ד"ר עליזה בלמן ענבל אריאל דלומי

  small-course
© Copyright Sid-Israel 2018 | Web Development Smart Soft Web

Please publish modules in offcanvas position.