סיד ישראל
Pears
Slider

שינוי מדיניות

סיד ישראל פועלים לקידום ולשינוי מדיניות הפיתוח והסיוע ההומניטארי הישראלית

אנו פועלים מול המערכות הממלכתיות בישראל בכדי להסיר חסמים בירוקרטים המגבילים את התפתחותם של ארגוני סיוע ופיתוח בינלאומי בישראל. אנו פועלים לפיתוחה של מערכת ממשלתית המעודדת ותומכת בפעילותם של ארגונים ישראלים לא-ממשלתיים בתחום הסיוע והפיתוח הבינלאומי.

השדולה שלנו בכנסת ישראל

האגודה לפיתוח בינלאומי שוקדת על יצירת קשר רציף עם חברי כנסת וגורמי ממשל על-מנת לגייס את תמיכתם להרחבת תפקידה של מדינת ישראל בשדה הפיתוח הבינלאומי. באמצעות הפצת מידע, פגישות אחד-על-אחד ופניות מהציבור הרחב, אנו מפגינים לממשלת ישראל את חשיבותו האסטרטגית והמוסרית של פיתוח וסיוע חוץ. כמו כן, אנו מבקשים מאנשי מפתח ופוליטיקאים לרתום את משרדיהם ואנשיהם למען קידום ניסיוננו לשפר את הסביבה הרגולטורית בה ארגונים ישראלים וולונטאריים עובדים בכדי לאפשר להם לבצע עבודת פיתוח וסיוע מקצועית וברת-קיימא במדינות העולם המתפתח.

מנגנון תמיכה בפעילות סיוע בינלאומי חוץ-ממשלתית

פעילות חוץ-ממשלתית בפיתוח וסיוע בינלאומי חיונית לצורך השלמת עבודתו של משרד החוץ

מדינת ישראל מחויבת לסיוע בינלאומי במדינות מתפתחות בעולם, הן משיקולים הומניטאריים והן מכורח הצטרפותה למדינות ה-OECD. מפאת מגבלות משאבים ומכשולים דיפלומטיים, אין בידי משרד החוץ להרים לבדו פעילות ישראלית נרחבת וענפה בכל רחבי העולם. על-מנת להפיק את התועלת המרבית מפעילות ממשלתית, יש צורך בפעילות חוץ-ממשלתית משלימה.

האגודה לפיתוח בינלאומי עמלה להקמת מנגנון תמיכה בפעילות סיוע בינלאומי חוץ-ממשלתית אשר יתמוך בפעילות ארגונים וולונטארים ישראלים במדינות מתפתחות. כיום, מספר מצומצם של ארגונים וולונטאריים מקדמים פעילות סיוע חוץ שכזו במימון תורמים פרטיים. מנגנון התמיכה יאפשר את הגברת הסיוע הניתן על ידי גורמים לא ממשלתיים אלה, יאפשר כניסת ארגונים חדשים לתחום וימנף את הפעילות הכה חשובה של המדינה כיום.

למדינת ישראל אינטרס אסטרטגי מובהק להגברת מידת פעילות הסיוע והפיתוח הבינלאומית שלה. המדינה עשויה ליהנות מתרומה ניכרת לתדמיתה, הן בקרב מדינות היעד והן בקרב הקהילה הבינלאומית כולה. כמו כן, שיפור היחסים עם המדינות יכול לפתוח דלתות לתעשייה שלמה של יועצים ועסקים ישראלים אשר בזכות היחסים הידידותיים יזכו לגישה קלה יותר לשווקים במדינות הללו.

 

ביטוח מתנדבים

בניגוד להקלות להן זוכות עמותות המפעילות מתנדבים בתוך ישראל, ביטוח לאומי אינו מכסה מתנדבי ארגונים ישראלים הפועלים מחוץ לשטח ישראל (למעט במקרה של ארגונים מסוימים המעוגנים בחקיקה). העניין מחייב את ארגוני הסיוע והפיתוח הישראלים דלי-האמצעים להשקיע כמויות אדירות של תקציבים על פוליסות ביטוח עבור מתנדביהם. פוליסות ביטוח אלו מכסות את העלויות של טיפול רפואי מיידי וטיפול לטווח ארוך עקב תאונות אם חלילה יקרו.

נוסף על הבעייתיות של התשלום עבור פוליסות הביטוח, קיימת בעיה מובהקת יותר. הפוליסות אינן מכסות מקרה של אובדן כושר עבודה  (ז.א. נכות הנגרמת עקב תאונה) אלא רק את עלויות הטיפול רפואי. בהיעדר כיסוי שכזה, מתנדבים אשר נפגעו חלילה בחו"ל יהיו זכאים לדרוש אך ורק 'נכות כללית' בישראל והשיעור המקסימאלי של גמלה זו הינו כרבע מהשכר הממוצע במשק בלבד. מצב דברים אלו הינו בלתי נסבל בעיני ארגוני הסיוע והפיתוח הישראלים הדורשים פתרון על-מנת להגן על זכויות מתנדביהם בכל מאורע בלתי צפוי בעת שהותם מחוץ לגבולות ישראל, יהא אשר יהיה.

האגודה לפיתוח בינלאומי עמלה לעיצוב פתרון למצב רגולטורי זה ולקדם אותו אל מול גורמי הממשל המוסמכים. מטרתנו היא ליצור סביבה רגולטורית המגנה על מתנדבים והמעודדת את פעילויותיהם במדינות מתפתחות. על-מנת לקדם מטרה חשובה זו, אנו משקיעים במחקר אימפירי ומחקר משווה, מנסחים ניירות עמדה ונפגשים עם גורמי עניין רלוונטיים מהמגזר הציבורי ומהמגזר השלישי כדי לקדם פתרון הולם לסוגיה זו.

 

סעיף 46א - זכאות לתרומות פטורות ממס

לאחר עבודה מאומצת של שנתיים בנוגע לסוגיית מתן אישור 46א לאירגוני סיוע ופיתוח בינלאומיים, הושגה הצלחה ממשית, כאשר משרד האוצר התגייס עמנו לטובת קידום הסוגייה.

תהליך קבלת סעיף 46 א הוא תהליך מורכב מכל ארגון שמבקש לקבל אותו ולכן ארגוני הסיוע והפיתוח צריכים להיערך לכך בהתאם, ללמוד את הנוהל הכללי ולהתחיל באיסוף האישורים והמסמכים הנדרשים.

הנוהל הנוכחי מאפשר לארגוני שפועלים מחוץ לישראל לקבל סעיף 46 א מותנה במספר קריטריונים:

1. הבקשה לקבלת האישור תתבסס על פרויקט בעל אספקטים הומניטאריים (לאו דווקא בחירום) מוגדר בזמן (עד 3 שנים) ובעל תקציב מוגדר.

2. הפעילות לא תתבצע במדינה שמוגדרת כמדינת אויב.

3. הפעילות לא תפגע באינטרסים מובהקים של ישראל (לדוגמא תסתור בבוטות בהחלטות ממשלה).

4. על בסיס נקודות אלו יועבר החומר שמגיע לרשות המיסים לאנשי משרד האוצר ומש"ב לטובת קבלת המלצה שלהם.

בהקשר הזה מספר הבהרות:

1. הגשת הבקשה אומנם מבוססת על פרויקט אחד אבל קבלת סעיף 46 א תינתן לארגון כולו.

2. הכוונה הכללית של משרד האוצר ומשרד החוץ היא לאשר את הבקשות שיוגשו להם וזאת מבלי לבחון תכנים או אלמנטים מקצועיים.

3. על הארגונים להבין שנוהל קבלת אישור 46 א הוא מורכב לכל ארגון ולאו דווקא לארגוני סיוע ופיתוח.

4. תהליך אישור הנוהל יכול להימשך עד שנה וזאת לאור העובדה שכל אישור לסעיף 46א מותנה (על פי חוק) באישור וועדת הכספים.

5. ארגוני סיוע ופיתוח יקבלו את האישור על בסיס פרויקטים נקודתיים ותחומים בזמן כחידוש האישור יצריך הגשת בקשה חדשה בהתאם לאותם קריטריונים.

למידע נוסף

© Copyright Sid-Israel 2020

Please publish modules in offcanvas position.