top of page

לכבוד היום השנתי הבינ"ל לעובדי הסיוע ההומניטרי "World Humanitarian Day", שמצוין ב- 19 באוגוסט, העלינו קמפיין דיגיטלי שמטרתו העלאת המודעות לעשייה הישראלית ההומניטרית באזורי אסון בעולם. היום עצמו הינו מחווה ואפשרות לשים זרקור על אנשי מקצוע בתחום שעוסקי בפעולות הומניטריות שונות.

 

הנושא השנתי אשר הוגדר על ידי האו"ם עבור שנת 2023 הינו “No matter what” - הזדמנות לאשר מחדש את המחויבות של עובדי הסיוע והארגונים לערכים ולעקרונות המנחים את כולנו – עבודה כתף אל כתף עם קהילות מקומיות במצוקה, לא משנה מי הם, ולא משנה היכן.

 

במהלך הקמפיין נתנו במה דיגיטלית לעשייתם של חמישה עובדי סיוע הומניטרי מארגונים החברים בסיד ישראל, אשר פעילותם משקפת את הכותרת "No matter what”. שמחנו לשים זרקור על הפעילות החשובה של דני קווהאקה מארגון Africa 2030, מאיה צוקרמן מארגון Israeli Flying Aid, הגר ארנון-אלבז מארגון HUMANS FOR HUMANS, ד"ר איתן שחר מארגון Natan - Worldwide Disaster Relief ושיר דינר מארגון "לב אחד". 

את הקמפיין העלינו ברשתות החברתיות שלנו - בפלטפורמות ה-LinkedIn, Facebookו-Instagram. מוזמנים לעקוב אחרינו שם ולשתף!

דני קאהקווה - Africa 2030

דני קאהקווה מנהל את הפרויקטים ההומניטריים של Africa 2030 במזרח DRC מאז שנת 2018. 

הוא עבד בתנאים קשים ביותר, התמודד עם אתגרים וסכנות רבות, ואף פעם לא ויתר על משימתו להציל חיי ילדים ולתמוך בקהילות במצוקה...

"עלינו לעשות כל מה שאפשר בכדי לסייע, לא משנה כמה זה קשה, לא משנה כמה זה רחוק, לא משנה כמה זה מסוכן, לא משנה מה"

מאיה צוקרמן - Israeli Flying Aid

מאיה צוקרמן, סמנכ״לית העמותה, הגיעה לארגון כמתנדבת לפני כ-13 שנה והיום מובילה אותו יחד עם מנכ״לית העמותה, גל לוסקי. בעבודתה נכנסת למדינות אויב ומסכנת את חייה בכדי להציל אוכלוסיות אזרחיות נרדפות באזורים מוכי אסון…

"ביום World Humanitarian Day הזה, אני מבקשת להזכיר לכולם את החשיבות של עשיית טוב בעולם של חוסר ודאות"

הגר ארנון-אלבז - HUMANS FOR HUMANS

הגר ארנון-אלבז מתנדבת עם הארגון משנת 2017, ללא לאות. הגר הייתה חלק משמעותי בהקמה ובניהול של מרכז הפליטים אותו בנה ותפעל הארגון במדינת יוון בין השנים 2017-2021…

“אני מאמינה שאנחנו כבני אדם צריכים להושיט יד לאחר, ללא הבדלי דת גזע ומין"

ד"ר איתן שחר - Natan Worldwide Disaster Relief

דר' איתן שחר הוא איש שטח ואקדמיה בשדה העבודה הסוציאלית, כמרצה במכללת רופין ואוניברסיטת בן-גוריון הוא דמות בולטת בדרום הארץ בתחום החוסן הקהילתי. ד"ר שחר מתנדב בארגון נתן מזה כ-15 שנה ועומד בראש הצוות הפסיכוסוציאלי שלו…

"ההישג הגדול, כאדם בשבילי, הוא היכולת להגיע לכל אדם באשר הוא"

שיר דינר - "לב אחד"

שיר דינר הינה מנהלת הפעילות של ארגון ׳לב אחד׳ - כוחות סיוע אזרחי בחירום. מתחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה, שיר מובילה ביד רמה את פעילות הארגון; בעבודתה ניהלה והייתה אחראית על יותר מ-40 משלחות סיוע הומניטרי בשטח…

"אני מאמינה שיש לנו אחריות ענקית לשמור על הצדק בעולם, לא משנה מה, לא משנה מי ולא משנה איפה".

bottom of page