top of page

פעילות ארגוני הסיוע הישראלים הנותנים מענה הומניטרי לאחר רעידת האדמה במרוקו

ארגונים לא ממשלתיים ישראלים, חלק מקהילת סיד-ישראל, נפרסו במהירות במרוקו לאחר רעידת האדמה והעניקו טיפול רפואי, תמיכה פסיכו-סוציאלית וסיוע לוגיסטי בשיתוף עם קהילות מקומיות.

 

תוך שימוש במודלים שפותחו לאחר רעידת האדמה בטורקיה בפברואר 2023, פעלנו כגוף מתכלל לסייע לארגונים בשטח. הפעלנו מחדש את קבוצת הווטסאפ הייעודית על מנת להבטיח תקשורת אפקטיבית בין ארגונים לא ממשלתיים, גופים רשמיים והמגזר הפרטי. ובכן בשעות המוקדמות לאחר הרעש ולפני שמרבית המשלחות יצאו, ערכנו גם תדרוך על התרבות והגיאו-פוליטיקה של מרוקו, על מנת לסייע במוכנות.


שותפויות בין מגזריות: סיד-ישראל שימש כמוקד מרכזי לשיתוף מידע בין ארגוני החברה האזרחית ובין מגזר הפרטי. בנוסף, סייענו לייצר שיתופי פעולה בין ארגונים לא ממשלתיים וחברות כמו שטראוס וטבע נאות, תוך מינוף תרומות כספיות מהמגזר הפרטי.


מדיניות ושיתופי פעולה ממשלתיים: פעלנו מול צה"ל, משרד החוץ, רשות החירום הלאומית ושגרירות מרוקו בישראל על מנת לתאם ולשתף פעולה ולהתעדכן באופן שותף. כמו כן פעלנו מול משרד העבודה להסדרת ביטוח לאומי לחברי המשלחות.


מודעות ציבורית ותקשורת: פעלנו מול גורמי תקשורת על מנת לקבל חשיפה תקשורתית עבור פעילות הארגונים, ולהדגיש את המאמצים ההומניטריים הישראלים. כמו כן, נענינו לפניות הציבור, חיבור מתנדבים ותרומות עם ארגונים רלוונטיים.

קרדיט: ד"ר דניה טקגי

בין הארגונים שנתנו מענה במרוקו:

ישראייד פעלו עם הקהילה היהודית והמקומית במרקש ובכפרים, סיפקו ציוד חירום ותמיכה פסיכו-סוציאלית. הארגון פעל להקמת מרחבים בטוחים לילדים ולנשים, וכן פועלים בשת”פ עם ארגון מימונה וישראליז.

 

JDC GRID סייעו במרקש ובקזאבלנקה, בשיתוף עם הקהילה היהודית לספק צרכים בסיסיים כגון מזון, מקלט זמני, סיוע רפואי ועזרה בפינוי-חירום, והתמקדו בסיוע לשיקום בית האבות, בית הספר ומרפאה.

 

NATAN פעלו באזורי הכפרים המרוחקים מרקש בתחום הרפואי והפסיכו-סוציאלי.

SmartAID פעלו במתן ציוד חירום בסיסי, התקנת מערכות מים לסייע במניעת מחלות, מערכות סולאריות ותקשורת, במחנות ארעיים וכתמיכה בגופי סיוע מקומיים.

 

איחוד הצלה פעלו במענה לצרכים רפואיים בצמוד לרשויות במרוקו ועם הקהילה המקומית והיהודית.

 

הצלה ללא גבולות הגיעו כצוות המורכב מישראלים יהודים וערבים, ובשיתוף פעולה עם ארגון מקומי להגשת סיוע רפואי בהרי האטלס.

 

Cadena ארגון יהודי המתמקד בתגובה למצבי אסון וסיוע הומניטרי נתנו מענה רפואי. 

 

כולנא מרוקו פעלו במרקש לשיקום בית הכנסת ובית העלמין שניזוקו ברעידה, שיקום המלאח היהודי ומתן עזרה למקומיים במרקש.

 

מרכז פרס לשלום ולחדשנות הציעו תמיכה פסיכו-סוציאלית לילדים וטיפול בטראומה באמצעות בובת "חיבוקי".

 

לב אחד שלחו משלחת חלוץ במרקש הממפה צרכים דחופים ומגישה עזרה ראשונה לנפגעי האסון וכן עבדו יחד עם הקונסוליה והקהילה היהודית המקומית.

 

הסוכנות היהודית פעלה באופן נרחב לחלק ציוד בסיסי חיוני במרוקו.

bottom of page