top of page
Outdoor Education

התכנית החינוכית

פיתוח ידע, מיומנויות, וכישורים בתחום האזרחות הגלובלית 

ישנו פוטנציאל גדול הטמון בשילוב תכנים הנוגעים באחריות גלובלית וכישורים גלובליים בתכניות חינוכיות קיימות. שילוב תכנים הקשורים בפיתוח בינלאומי יסייע בהשגת SDG4 לחינוך איכותי, וברכישת ידע חיוני לחיים בעולם הגלובלי. במבט לעתיד, פיתוח סט כישורים גלובליים ומודעות אזרחית לאתגרי הפיתוח העומדים בפנינו- הוא לא פחות מהכרחי בהכנת אזרחי ואזרחיות המחר לעתידן בעולם הגלובלי ובסביבות רב תרבותיות.

לסיד-ישראל ניסיון ארוך שנים ביצירת תכנים חינוכיים בנושאים גלובליים במסגרת תכני משרד החינוך ומחוצה להם. במסגרת התכניות החינוכיות שלו אנחנו מציעות התאמה אישית של התכנים בסדנה חד פעמית או ארוכת טווח לילדים, נוער, או מבוגרים.

העולם סביבנו עובר תהליך מואץ של העמקת הקשרים הכלכליים, התרבותיים, הפוליטיים והסביבתיים בין המדינות השונות, ובקצרה: תהליך של גלובליזציה. הגלובליזציה נוגעת בכל תחומי חיינו, ומייצרת מציאות רב תרבותית מורכבת הדורשת נקודת מבט רחבה, מיומנויות וכלים מותאמים.  למרות שאנו חיים בתקופה של פיתוח טכנולוגי חסר תקדים, רווחה ושפע, זהו עידן של פערים הולכים ומעמיקים, לדוגמה: למעלה ממיליארד אנשים ברחבי העולם לא נהנים מגישה בטוחה למים נקיים, וכ-3 מיליארד בהם מאות מיליוני ילדים, ניזונים ממזון דל שאינו מאפשר להם למצות את פוטנציאל ההתפתחות הגופנית והרגשית שלהם. האתגרים הגלובליים גדולים ורבים, ואינם נוגעים רק לתושבי מדינות מתפתחות. משבר האקלים, סוגיות בהגירה, ומגפות עולמיות דורשות כולן פתרונות מקומיים וגלובליים בו בזמן,  ובכדי להגיע לפתרונות יש לפתח גישה לידע, מודעות גלובלית, אמפתיה וחשיבה ביקורתית ורב מימדית אצל מבוגרים וילדים כאחד.

מצגות ומערכי שיעורים

bottom of page