top of page
Untitled design_edited_edited_edited.jpg

אירועים וכנסים

סיד-ישראל מקיימים אירועים על מנת לפתח ולהעשיר את קהילת החברים, ולקדם שיתוף ידע בין הארגונים המקצועיים ובין והציבור הרחב. האירועים של סיד-ישראל משמשים פלטפורמה לדיאלוג, שיתוף פעולה, ונטוורקינג, ומפגישים בין אנשים מתחומים שונים עם נקודות מבט מגוונות.

 

באמצעות קיום סמינרים, סדנאות, כנסים ומפגשים אחרים, סיד-ישראל שואפת לקדם פעילות בנושאים כמו פיתוח בר קיימא, אתגרים גלובליים, ונושאים נוספים שעל פרק היום של קהילת הפיתוח והסיוע הבינ"ל. 

וובינרים בנושא הקורונה

וובינרים ואירועים מקוונים

וובינרים בנושא פיתוח קריירה בין-לאומית

וובינר על שיתוף פעולה עם הבנק האירופי לפיתוח EBRD

קורס השתלבות המגזר העסקי בשוק האפריקאי

bottom of page