top of page
map backgrond

הצטרפו אלינו

כארגון גג אנו רואים חשיבות רבה ביצירת קהילה מקצועית פעילה ומעורבת בקידום חבריה. על כן אנו מעוניינים ליצור מעגלים מעורבים יותר בעשייה שלנו ושותפים לדרך לקידום התחום המקצועי של פיתוח בינ"ל וסיוע הומניטרי ישראלי.

תמיכה מסוג זה בסיד-ישראל מחד מאפשרת לנו הכנסה בת-קיימא שמשמעותה יכולת תכנון לטווח ארוך, העסקת כוח אדם בהתאם למשימות המורכבות שלפנינו, יכולת מענה מהיר יותר לצרכים העולים מכם ומכן - החברים וחברות ואפשרות להרחיב את מעגל החברים ובכך את היקף ההכנסות- וחוזר חלילה.

הצטרפו אלינו כחברי קהילת סיד-ישראל:

החברות בקהילת סיד-ישראל מקנה:

  • הנחה מיוחדת לאתר Devex Pro ו- Devex Funding

  • הנחות והטבות נוספות יפורסמו בראש ובראשונה לידידי סיד-ישראל, ובמידה ויתאפשר יפתחו גם למעגלים רחבים יותר.

  • עדיפות בחשיפה בפרסומי "סיד" ובפרסומים להם שותפה "סיד" בתקשורת הציבורית בארץ ובחו"ל

  • עדיפות לזכאות בקבלת מלגות לתוכניות לימודים, קורסים והכשרות המאורגנים על ידי סיד ישראל ושותפיה.

  • עדיפות בעת קבלת כרטיסים והנחות עבור כנסים בארץ ובחו"ל.

  • אפשרות להשתתף בצוותי עבודה של סיד-ישראל אשר יוקמו לפי בקשות וצרכים מחברי הקהילה או יוזמות מהנהלת סיד-ישראל.

בנוסף:

הטבות מיוחדות לחברות-מגזר פרטי:
הטבות מיוחדות לארגוני חברה אזרחית:

אפשרות להגיש בקשה לקבלת מענקים לארגוני חברה אזרחית בשלושה תחומים: סיוע בפיתוח משאבים בהתמודדות על מכרזים, סיוע מקצועי לבניית תשתית של תהליכי מדידה אפקטיביים, וסיוע בבניית אסטרטגיה תקשורתית.

ייעוץ בנושא תכנון תהליכי עבודה מיטביים בינ"ל בשגרה ובחירום.

אפשרות להצגת פעילות בתחום סיוע המוניטרי ופיתוח בינלאומי באירוע השנתי, בהתאם לנושא האירוע וחוות הדעת של הוועדה המקצועית.

map backgrond

דמי החברות השנתיים בקהילת סיד-ישראל

ינואר 2024-ינואר 2025

יועצים ויחידים

200 ש"ח

סטודנטים

100 ש"ח

תוכניות אקדמיות

1,500 ש"ח

ארגוני חברה אזרחית קטנים
(עד 20 עובדים)

500 ש"ח

ארגוני חברה אזרחית גדולים
(21 עובדים ומעלה)

850 ש"ח

חברות פרטיות קטנות
(עד 10 עובדים)

1,500 ש"ח

חברות פרטיות בינוניות
(עד 50 עובדים)

2,500ש"ח

חברות פרטיות גדולות
(מעל 50 עובדים)

5,000 ש"ח

אנו מצפים מארגוני סיד-ישראל לעבוד לפי מצפן אתי, וקוד התנהלות מקצועית אותה אנו מציעים.
לקוד האתי של סיד-ישראל לחצו כאן
bottom of page